گلپایگان – استان اصفهان –ذرّت – 1402

نقشه گلپایگان

چالش

رویکرد

نتایج

شهر / استان

دوره زمانی

فاز فعلی

تکمیل شده
شرکت زراعی فجر گلپایگان

نوع محصول

ذرت علوفه ای

وسعت پروژه

سیستم آبیاری

پروژه را از دید کشاورزان و آبیاران ببینید. 


همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید تا زمین زراعی شما مورد ارزیابی قرار گیرد.

منابع مرتبط

  • گزارش امکان‌سنجی
  • گزارش اثربخشی

گالری تصاویر

گالری ویدیویی

X

    دریافت مشاوره رایگان کشت/آبیاری