شرکت دانش بنیان و دانشگاهی پایدار کشت هوش خاورمیانه فناوری دانش بنیان “سامانه مدیریت هوشمندانه آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه، اتمسفر و سیستم آبیاری” با نام تجاری “باباحیدر” را در راستای تامین امنیت آب، غذا و محیط  زیست و به طور ویژه افزایش درآمد و ارتقای سطح معیشت کشاورزان، توسعه داده و پیاده سازی نموده است. این فناوری افزایش بهره وری قابل توجهی در محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

حضور در هفدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
شرکت دانش بنیان و دانشگاهی پایدار کشت هوش خاورمیانه