سامانه آبیاری هوشمند باباحیدر

اپلیکیشن زارع هوشمند

دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن زارع هوشمند

راهنمای سامانه باباحیدر

دانلود دفترچه راهنمای سامانه

قوانین و مقررات استفاده از سامانه باباحیدر

دانلود دفترچه قوانین

X

    دریافت مشاوره رایگان کشت/آبیاری