مدیریت آبیاری هوشمندانه

شرکت دانش‌بنیان و دانشگاهی
پایدار کشت هوش خاورمیانه

بهینه سازی مصرف آب برای محصولات سالم تر و بازدهی بیشتر
بهینه سازی مصرف آب برای محصولات سالم تر و بازدهی بیشتر
با انتخاب یک آبیاری هوشمند علاوه بر افزایش میزان محصولات خود، محصولاتی سالم و بدون بیماری داشته باشید!
ما اطلاعاتی را که برای رشد نیاز دارید را ارائه می‌دهیم
ما اطلاعاتی را که برای رشد نیاز دارید را ارائه می‌دهیم
سامانه هوشمند اطلاعات لازم از شرایط مزرعه و گیاه شما را در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهد تا بهترین تصمیم را برای مزرعه خود داشته باشید!
آبیاری هوشمند و سودآوری بهبودیافته برای مزرعه شما
آبیاری هوشمند و سودآوری بهبودیافته برای مزرعه شما
کشاورزی بهتر، برای آینده‌ای بهتر
کشاورزی بهتر، برای آینده‌ای بهتر
برای هر نسل
در هر زمان که خواستید با گیاه خود صحبت کنید
در هر زمان که خواستید با گیاه خود صحبت کنید
دید در زمان واقعی از شرایط آب، آب و هوا، چاه‌ها و همینطور نیاز‌های گیاه خود از هر کجا!

سامانه آبیاری هوشمندانه باباحیدر

اپلیکیشن آنلاین باباحیدر اولین اپلیکیشن تخصصی در حوزه کشاورزی و آب می‌باشد که دارای تأییدیه از معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

این اپلیکیشن توسط شرکت دانشگاهی و دانش بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه تولید شده است.

هدف ما تمرکز بر ایده‌های فناورانه و دانش محور در حوزه کشاورزی می‌باشد.

اپلیکیشن زارع هوشمند

یک اپلیکیشن تخصصی در حوزه کشاورزی و آب می‌باشد.
این اپلیکیشن توسط شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت‌هوش خاورمیانه توسعه یافته است.

خدمات سامانه

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم:
0 %
افزایش بهره‌وری آب سیب‌زمینی
0 %
افزایش بهره‌وری آب ذرت
0 %
افزایش تولید سیب‌زمینی در واحد سطح
0 %
کاهش قیمت تمام شده محصول سیب‌زمینی
0 %
افزایش سود کشاورز
سامانه آبیاری هوشمند باباحیدر

چرا سامانه ما؟

سامانه آبیاری هوشمندانه بابا حیدر

این فناوری با حداقل داده ورودی به کشاورز دقیق ترین برنامه آبیاری (چه زمانی، چه مقدار و چه مدت) مبتنی بر پردازش یکپارچه داده های آب-خاک-گیاه و آب و هوا و همچنین با درنظر گرفتن اطلاعات سیستم آبیاری را در طی دوره رشد گیاه ارایه می دهد. بطوری که کشاورز می تواند بر اساس تجارب و یا محدودیت هایی که دارد در برنامه دریافتی تغییرات ایجاد کند و سامانه درخواست کشاورز را چک کند و درصورتی که قابلیت اجرا داشته باششد، برنامه تعاملی را به کشاورز پیشنهاد کند. علاوه بر برنامه آبیاری اطلاعات پیش بینی هشت روزه دما کمینه، متوسط و بیشینه هوا، سرعت باد روزانه، تبخیر تعرق مرجع، تبخیر تعرق گیاه و سرعت باد ساعتی دو روزه را ارایه دهد. همچنین…

اهداف سامانه

آیا میدانید چه روزی و به چه مقدار به گیاه خود آب دهید؟