شرکت دانش بنیان و دانشگاهی پایدار کشت هوش خاورمیانه

آبادانی ایران

از طریق افزایش بهره وری آب

و

انجام کشاورزی دقیق

برای گرفتن خدمات مدیریت هوشمند

خود را تعیین کنید

موقعیت مکانی و نوع گیاه

فقط

سامانه آبیاری هوشمند باباحیدر

 

وب اپلیکیشن آنلاین باباحیدر یک اپلیکیشن تخصصی در حوزه کشاورزی و آب می باشد. این اپلیکیشن توسط شرکت دانش بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه توسعه یافته است.

هدف ما از توسعه این سامانه، تامین امنیت آب، غذا و محیط زیست، افزایش درآمد و ارتقای سطح معیشت کشاورزان است.

باباحیدر یک سامانه تحت وب مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه، اتمسفر و سیستم آبیاری است که بر اساس اطلاعات زیر؛ برنامه مدیریت بهینه آبیاری مزرعه را ارایه، پایش و ارزیابی می کند:

کاربردهای سامانه مدیریت آبیاری هوشمند باباحیدر

پیش آگهی از شرایط آب و هوایی در روزهای آینده
پیش آگهی از شرایط آب و هوایی در روزهای آینده
استفاده از پیش بینی های هواشناسی مزرعه در مدیریت نهاده ها و عملیات زراعی مزرعه از زمان کاشت تا برداشت
استفاده از پیش بینی های هواشناسی مزرعه در مدیریت نهاده ها و عملیات زراعی مزرعه از زمان کاشت تا برداشت
اتخاذ تصمیم مدیریتی صحیح، اصولی و به موقع برای مزرعه
اتخاذ تصمیم مدیریتی صحیح، اصولی و به موقع برای مزرعه
صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب
صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب
افزایش تولید محصول به ازای واحد آب مصرفی
افزایش تولید محصول به ازای واحد آب مصرفی
افزایش سود در سطح مزرعه
افزایش سود در سطح مزرعه
0 %
افزایش بهره‌وری آب ذرت
0 %
افزایش بهره‌وری آب سیب‌زمینی
0 %
افزایش تولید سیب‌زمینی در واحد سطح
0 %
کاهش قیمت تمام شده محصول سیب‌زمینی
0 %
افزایش سود کشاورز
کشاورزی دقیق

کشاورزی دقیق

بهترین راهکار در راستای رسیدن به کشاورزی پایدار

  • انتخاب گونه مناسب
  • افزایش بهره وری آب
  • آنالیز و تحلیل شبکه آبیاری
  • افزایش سود با استفاده از هوش مصنوعی
  • ارایه راهکاری مدیریتی افزایش یکنواختی و راندمان
  • انتخاب رقم مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی
  • انتخاب بهترین تاریخ کاشت بر مبنای شرایط اقلیمی و فنولوژی گیاهی برای بهینه نمودن تولید
  • ارایه برنامه مدیریت هوشمندانه آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه، آب و هوا و سیستم آبیاری

کاربران ما