فرادنبه – استان چهارمحال و بختیاری –سیب‌زمینی – 1402

دامنه – استان اصفهان –سیب‌زمینی – 1402

چادگان – استان اصفهان –سیب‌زمینی – 1402

مکان پروژه: چادگان

اردستان– استان اصفهان –ذرّت – 1402

گلپایگان – استان اصفهان –ذرّت – 1402

هرمزآباد – استان اصفهان –سیب‌زمینی – 1402

X

    دریافت مشاوره رایگان کشت/آبیاری