شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت‌هوش خاورمیانه یکی از نامزدهای نهایی هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی