هرمزآباد – استان اصفهان – سیب زمینی – 1401

استان / شهر

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

دوره زمانی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

فاز فعلی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

پیمانکار پروژه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

وسعت پروژه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

سطح هوشمندسازی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

اقدامات انجام شده

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

سیستم آبیاری

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

پروژه را از دید کشاورزان و آبیاران ببینید. 


همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید تا زمین زراعی شما مورد ارزیابی قرار گیرد.

منابع مرتبط

  • گالری تصاویر
  • No videos found
  • گزارش اثربخشی

اخبار مرتبط

  • خبر 1
  • خبر 2
  • خبر 3
X

    دریافت مشاوره رایگان کشت/آبیاری